Voorstelling Bram ’s Foundation

 

Bram ’s Foundation is een private stichting opgericht door onze ganse familie naar aanleiding van het overlijden van onze zoon Bram.  

Na de oprichting hebben we alle jongeren uitgenodigd die met Bram een therapiegroep vormden bij zijn opname in Beaufort Kortenberg. Ons hoofddoel was om ze te beluisteren en de pijnpunten aan te voelen die er zijn nadat ze na uit hun opname werden ontslagen. 3 belangrijke punten kwamen hierbij sterk naar voor:

  1. De overgang terug naar huis na een van een opname is heel groot. Ze missen het veilige gevoel dat er altijd iemand beschikbaar was om mee te kunnen praten en de verbondenheid met hun lotgenoten. Ze zijn zelf niet in de mogelijkheid om contacten te onderhouden.
  1. Na een opname durven ze niet meer zeggen tegen hun ouders dat ze zich soms nog steeds slecht voelen, ze schamen zich hiervoor. Ook de afstand tussen broers en zussen wordt groter.
  1. Na een opname kunnen ze zich moeilijk aanpassen in hun dagelijkse thuisomgeving en zich daarbij aansluiten.

Tijdens de familietherapie groep hebben we ervaren hoe belangrijk voor hun samenwerken is, mekaar leren vertrouwen en problemen kunnen uiten.

Wat doet iemand zich beter voelen en draagt bij tot geluk?

  1. Verbinding
  2. Natuur 
  3. Beweging 

Door al deze voorgaande punten te evalueren hebben we besloten om de jongeren op regelmatige basis uit te nodigen om samen dingen te ondernemen . Dat is de basis van de groep ‘samen sterk’ en de bedoeling van de Bram ’s Foundation.

1 x de maand doen we een activiteit waarbij beweging, natuur en samenhorigheid centraal staan.

Wat hebben we reeds gedaan? 

Bram heeft het touw spijtig genoeg losgelaten, maar we willen anderen terug verbinden met elkaar. Dat ze weten dat we er voor hun zijn, dat ze begrepen worden en dat ze elkaar steunen en helpen.

 

BESLUIT

De Bram ‘s Foundation wilt een vangnet zijn voor alle jongeren die na een opname de behoefte hebben aan sociaal contact met lotgenoten. Het verder zetten wat zij tijdens de familietherapie groep geleerd hebben. Het contact met lotgenoten wordt hier goed omkaderd en mogelijk gemaakt door middel van een open, positief gerichte en verbonden sfeer. Het is niet zo dat we denken dat de jongeren met elkaar praten over hun gevoelens of moeilijkheden maar non verbaal ervaren ze toch constructieve mogelijkheden.