Onze stichting brengt jongeren regelmatig samen door activiteiten te organiseren, omdat we hebben ervaren hoe belangrijk het is om met elkaar samen te werken, elkaar te leren vertrouwen en de jongeren de kans te geven hun problemen te delen.

Eens per maand organiseren we een activiteit waarbij beweging, natuur en samenhorigheid centraal staan. Dit zijn de basiselementen om iemand zich beter te laten voelen en bij te dragen aan zijn of haar geluk.

Wat hebben we al gedaan?